گفته‌ می‌شود که معاویه‌، امام علی‌ علیه‌السلام را نیرنگ زد؛ در حالی که چنین امری صحیح نیست؛ چرا که چطور ممکن است که شخص معصوم که از علم گذشته و آینده با خبر است، معاویه بتواند به ایشان نیرنگ بزند! 

 این در حالی است که خود امام علی علیه‌السلام به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه‌السلام خبر دادند که در نهایت، معاویه زمام امور را به‌دست می‌گیرد.


پی‌نوشت:

۱)  فی‌مدرسةالشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٢٠٤