یکى از مهم‌ترین مشکل‌هایی که نظام را تهدید و البته مردم را به وادی حیرت می‌کشاند، سکوت دانشمندان دین است؛ عالمان دینی از آن جهت که آغاز کنندگان انقلاب و نظریه‌پردازان آن شمرده می‌شوند، سکوتشان موجب سوء استفاده‌ی دشمنان قرار خواهد گرفت و بر ضد نظامی که مهد آن خود علما و حوزه است، استفاده و موجبات براندازی یا سستی عقیده‌ی مردم به نظام را فراهم می‌کنند؛ پس سکوت نکردن در مواضعی که سکوت روا نیست، جزء واجبات علمای اسلام است.


امام خمینی (ره): علمای اسلام از واجبات خود کوتاه نمی‌آیند و نمی‌توانند سکوت کنند. (۱)


پی‌نوشت: 

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٠