این‌که انسان جرائمی را ببیند و تقبیح نکند یا ببیند در میان مسئولین و یا دیگران، کاری ناپسند رخ می‌دهد و سکوت کند، منجر به خسارت‌های بزرگی می‌شود که تذکر بعدی دیگر سودی نخواهد بخشید؛ انقلاب اسلامی چون یک جریانی بود که به رهبری دانشمندان دین و حمایت‌های مردم رخ داد، پس باید هر دو گروه هنگام رؤیت کارخلاف سکوت نکنند و با حداقل سخن، چنین کاری را تقبیح کنند.

امام خمینی (ره): بر علما لازم است با صدور اعلامیه و هر آن‌چه که موجب انکار و دور کردن این کار مفتضحانه از ساحت اسلام و مسلمین عمل نمایند؛ از علما بخواهید که سکوت نکنند و از مردم بخواهید که این امر را تقبیح کنند و آن را اظهار کنند.


پی‌نوشت

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٥