اینکه انقلاب اسلامى رخ داده و اوضاع نابسامان گذشته تغییر یافته است و مسئولین نظام ظاهراً مسلمان‌‌‌‌ هستند، بدین معنا نیست که هیچ نظارتی از طرف مردم بر فعالیت‌های حکومت انجام نشود؛ بلکه نظارت باید به طور مستمر محقق شود و خطاهای حکومت را به او گوشزد کرد.


امام خمینی (ره): .. ملت هم آگاه و بیدار است و نسبت به دین خود حساس است و مشخص است که علمای خود را دوست و در صف آن‌ها قرار می‌گیرد و ساکت نمی‌نشیند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام الخمینى (ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٨