انسان آگاه میشه سعى بر این دارد که در مسیرى که قصد حرکت دارد، به اندازه‌ی اهمیت آن و تأثیر آن بر فکر و عمل او با توجه به هدف خود، تأمل، ارزش‌گذاری و آگاهی لازم را نسبت به آن به دست بیاورد و اگر کاری را بدون توجه به چنین امری انجام دهد، نه تنها به هدف خود نزدیک نمی‌شود بلکه دورتر می‌شود و هر چه در انجام آن فعل شدت بگیرد، از هدف خود دورتر می‌شود.


قَالَ الإمامُ جَعْفَر بن محمد الصَّادق ( علیه السَّلام ) : الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا تَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْدا (۱): انجام دهنده‌ی کاری بدون آگاهی و بصیرت مانند رونده‌ای است که در بی‌راهه در حرکت است و سرعت در حرکت جز به دوری او نمی‌افزاید.


پى‌نوشت:

 1) تحف العقول : لأبی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی من فقهاء القرن الرابع الهجری / باب ما روی عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( علیه السلام ) .