با عرض سلام خدمت همه ی دوستان 


+++مقدمه:


*در عصر حاضر جامعه ی مسلمانان مبتلا به امور و مشکلات غیر اسلامی فراوانی شده است و از جمله ی آنها پوشیدن لباس های تحریک کننده می باشد. البته چنین امری مختص زنان نیست بلکه حتی مردان هم بعضا از زنان گوی سبقت را ربوده و لباسهای تحریک کننده می پوشند که مصادیق آن فراوان است. 

لکن مسلمانی که معتقد است که آنچه باید حاکم بر تمام افعال و اعمال او باشد انسانیت اوست و نه حیوانیت و اگر فضیلتی بر سایر بهایم و حیوانات بین او و آنها وجود دارد فقط باید آن را در انسانیت و عقل او جستجو کرد ، لذا یک مسلمان که چنین بینشی دارد خود را ملزم به اطاعت از آن اموری می داند که او را به انسانیتش نزدیک و با آن متناسب است لذا همیشه انسان در تکاپوست که چنین اموری را کسب کند و همه ی انسانها در این امر مشترکند لکن گاهی در تشخیص مصادیق یا خطا می کنند و یا ماهیت خود یعنی انسانیت را فراموش و در نتیجه به افعالی یا اقوالی دست می زند که از ساحت قدسی انسانی به دور است ، مثل پوشیدن لباس های تحریک کننده ی قوای حیوانی در انسان و.....

متأسفانه اخیرا در بین جوانان ما تفاخر به اندام و اعضای جسم  بسیار رایج شده است ، لباس هائی می خرند یا می پوشند که نمایان کننده ی اعضای جسم او باشد که هم در زنان و هم مردان در عصر حالی امری رایج است و با عرض معذرت لباس هایی را تن می کنند که نمایان کننده و برجسته کننده ی اعضای تناسلی و.... می باشد و جدیدا آستین مانتوها کوتاه شده و از طول مانتو هم چیزی باقی نمانده و پسران ، شلوارهای پاره و چسبان می پوشند و....


***شریعت و رعایت انسانیت انسان در پوشیدن لباس 


در شریعت اسلامی ، برای رعایت انسانیت بشریت در همه ی جوانب برنامه ریزی کرده و برنامه ای خاص دارند و از جمله ی آن برنامه ها ، برنامه ای برای رعایت حدود انسان در لباس پوشیدن است. برای روشن شدن مطلب لطفا به حکم شرعی زیر توجه نمایید:


+پوشیدن هر لباس که عرفا تحریک کننده است و لباسی که توجه شخص نامحرم را جلب می کند حرام است و فرقی بین زن و مرد در این مسأله نیست. 


این مساله به وضوح دلالت می کند بر این که شریعت اسلامی با هر آنچه مخالف شؤون انسان است و با انسانیت او منافات دارد مخالف است خصوصا در ملأ عام و اما در عین اینکه اسلام با رعایت نشدن شؤونات انسانی زنان و مردان مطلقا مخالف است .جانب حیوانی او را هم در نظر گرفته و می داند که نیاز جنسی دارد ، نیاز به غذا دارد و.... لکن اسلام در عین اقرار به این نیازهای جسمی بشر ، سعی بر فرق گذاشتن آن و برتری دادن آن با اعمال حیوانات دارد لذا حیوانات ، روابط جنسی دارند و انسان هم دارد لکن روابط جنسی انسان ، بسیار متفاوت تر از حیوانات است لذا اسلام ، ازدواج را مطرح می کند و به آن رنگ و بوی انسانی می دهد و آن را با انسانیت او گره می زند لذا ازدواج را در عین شباهت آن با فعل حیوانات ، به آن قداست می دهد و مکمل نصف دین یا طبق بعضی از اخبار نقلی دو سوم دین است و برای ازدواج اجر معنوی قائل است و نماز متاهل بسیار برتر از شخص مجر است و..... 

این مسایل نشان دهنده ی اهتمام ویژه ی شریعت اسلامی به حفظ حریم انسانی انسان است چه در بعد فردی و.چه در بعد اجتماعی و...... 


امیدوارم که انسانیت خود را در صدر اولویتهای خود قرار داده و در مورد آن تأمل کنیم تا محوریت و جایگاه آن روشن شود و  در این صورت است که عظمت شریعت اسلامی ،  آشکار و بر تطبیق و اجرای احکام انسانی آن حریص تر خواهیم بود.


منبع: احکام علاقات المرأة مع الرجل ،صفحه ی 107، سید مسعود معصومی 


موفق و مؤید باشید......