انسان همیشه به دنبال سعادت در دنیا است و می‌کوشد تا آن را محقق نماید. باید گفت که در رسیدن به سعادت عوامل بسیاری در آن دخیل است که طبق آن‌چه در آثار اسلامی وارد شده یکی از آن‌ها فرزند داشتن است که سعادت را برای انسان تحقق می‌بخشد؛ البته چنین امری به خلاف چیزی است که معمولاً تصور می‌کنند که فرزند آوری نه تنها موجب سعادت نیست بلکه حتی شقاوت را برای انسان محقق می‌کند؛ دین اما نظری دیگر دارد و آن این است که فرزند آوری را در سعادت دخیل می‌داند و آن را در راستای تحقق آن شریک می‌شمارد.
قال الصادق علیه‌السلام: سعد امرء لم یمت حتی یری خلفا من نفسه (۱): نیک‌بخت شد آن انسانی که نمرد تا این‌که فرزندی از خود را دید.

پی‌نوشت:
۱) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۲۱، صفحه ۳۵۷،۳۵۸