فرزندآورى یکى از امور مهم در زندگى انسانى است؛ و باید دانست که کثرت و زیاد بودن افراد در مسیر حقیقت، خود اهمیت بسزایی دارد به طوری که قرآن کریم در آیه‌های گوناگون و متعدد، از کثرت مسلمان به عنوان یک نعمت مستقل سخن به میان می‌آورد؛ و می‌توان گفت که فرزندآوری و کثرت افراد خانواده، یک نعمت برای یک مسلمان و جامعه‌ی او است؛ چرا که باعث افزایش رهروان حقیقت می‌شود و البته موجب ترساندن دشمنان و قدرت مسلمان می‌شود و می‌توان گفت از این جهت است که پیشوایان اسلام بر فرزندآوری تأکید دارند.

قال الامام الهادی علیه‌السلام: اطلب الولد فإن الله یرزقهم (۱): فرزند بیاور؛ چرا که خدا روزی آنان را می‌دهد.


پی‌نوشت:

۱) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۱۵، صفحه ۹۶، حدیث ۱۴