بسیار شده که انسان به خیلى از چیزها به نگاهى عادى نظر مى‌کند؛ در حالی که ممکن است یک نگاه زیبا و خوب به یک شیء داشت که نشأت گرفته از نوع نگاهى است که یک انسان به دور و اطراف خود دارد، که در رفتار ما تأثیر مى‌گذارد؛ فرزندآورى از آن مسائلى است که نوع نگاه زیبا به آن موجب تغییر در روش برخورد با کودک خواهد شد.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: الولَ الصالح ریحانة من الله قسمها بین عباده (١): فرزند نیکوکار،  گلى است که خداى سبحان بین بندگان خود تقسیم نموده است.

پى‌نوشت:
۱) کافی، شیخ کلینی، ج ۶، صفحه ۲، حدیث ۱