از منظر تعبد که به آثار اسلامى نگاه شود، به روشنى هویداست که آن‌چه اسلام در موضوع فرزند آوری به آن تأکید دارد، فرزند آوری برنامه‌ریزی شده است و جلوگیری از فرزند آوری نه تنها به آن سفارش نشده بلکه از آن نهی شده است و هیچ یک از اوضاع نابسامان اقتصادی، سیاسی و دیگر اموری که به آن تمسک می‌شود را موجه و قابل قبول برای جلوگیری از فرزند آوری نمی داند.


قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الأمم الأنبیاء (١): با بانوى مهربان و فرزند‌آور ازدواج کنید؛ چرا که من بر [زیادی] شما بر دیگر انبیاء مباهات و افتخار مى‌کنم.


»»»بانوی فرزند آور در این روایت مورد سفارش قرار گرفته است که این نشانگر سفارش به فرزند آوری است و درست نبودن جلوگیری از آن است.


پی‌نوشت:

۱) نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، حکمت ۱۱۴۴