بسیار مى‌شود که در جمعی دوستانه، واژه‌ها و یا جمله‌هایی گفته یا شنیده می‌شود که در آن نوعی تمسخر نسبت به مقدسات رخ می‌دهد و یا در مورد آن‌ها جملاتی خنده آور مطرح می‌شود که موجبات خنده را در دیگران فراهم می‌آورد و از قداست آن‌ها به شدت کاسته می‌شود و به قداست‌ آن‌ها خدشه وارد می‌کند.

ولئن سألتهم لیقولن إنما کنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون (١): و اگر از آنها بپرسی (: «چرا این اعمال خلاف را انجام دادید؟!»)، می‌گویند: «ما بازی و شوخی می‌کردیم!» بگو: «آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می‌کردید؟!»


تمسخر مقدسات حتی به شوخی، ممکن است انسان را به بی‌راهه بکشاند.


پى‌نوشت:

۱)سورة التوبة, الآیة ۶۵