یکی از مسائل طبیعی که هر انسانی در مسیر زندگى دنیایى خود به طور طبیعى به آن می‌رسد، ازدواج است. ازدواج که با دیدگاه دین محقق می‌شود، شرایطی دارد که در صورت تحقق آن‌ها، ازدواجی بر اساس دستور دین محقق می‌شود؛ اما در نظر دین، جان انسان میوه‌ای دارد که در ازدواج به وجود خواهد آمد که بدون آن، جان انسان با ازدواج بى‌ثمر می‌ماند.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: إن لکل شیء ثمرة و ثمرة القلب الولد (۱):هر چیزی میوه‌ای دارد و میوه‌ی جان، فرزند است.

»»» با تولید مثل میوه‌ی جان را افزایش می‌دهیم...


پی‌نوشت:

۱) الفردوس الأعلی، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، جلد ۱، صفحه ۲۰۴، حدیث ۷۷۹