اگر نگاهى اجمالى به قانون‌ها و احکام اسلام بیاندازیم خواهیم دید که این قوانین در همه‌ی عرصه‌ها وجود دارند مثل مسائل عبادی، اجتماعی، حقوقى، سیاسى و پاره‌ای از موضوع‌های دیگر.

این امر نشان می‌دهد که اسلام در همه‌ی زمینه‌ها برنامه دارد و یکی از آن‌ها سیاست است؛ متاسفانه دشمنان آگاه و مزدوران آن‌ها البته به مسأله جدایی سیاست از دین دامن می‌زنند و آن را ترویج می‌دهند و البته تا حدود بسیاری موفق عمل کردند و هدف آنان تحقیر دانشمندان دین و ایجاد اختلاف بین مسلمین در این زمینه بود.

پی‌نوشت: 

شؤون و اختیارات ولى فقیه، الامام الخمینى، الصفحة ١٩