انتظار از عبادت‌هایی است که در ردیف برترین‌ عبادت‌ها قرار دارد ولی باید دانست که انتظار نوعی عبادت است که در خود همه‌ی عبادت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ چرا که اگر کسی فعلی از واجب‌های اسلامی را ترک و یا حرامی از حرام‌های اسلامی را انجام دهد چنین شخصی منتظر نخواهد بود؛ لطفا به حدیث زیر توجه نمایید:

قال الباقر علیه‌السلام: رحم الله عبدا حبس نفسه علینا و رحم الله من أحیا أمرنا(۱)

ترجمه: خدا رحمت کند بنده‌ای را که خود را وقف ما(اهل بیت علیهم السلام) کرده است و خدا رحمت کند کسی را که امر ما را  زنده کرد.


این حدیث حقیقت انتظار را بیان و مشخص می‌کند که منتظر کسى است که خود را وقف پیشوایان دین و به امرها و نهى‌های آنان عامل باشد.(۲)


پی‌نوشت:

۱)المحاسن، الجزء الاول، ۲۷۸، الباب ۳۸

۲)المهدی الموجود الموعود، الشیخ جوادی الآملی دام ظله، الصفحة١٨٥