از دیگر عناصری که در تحقق پیروزی یک جنبش تأثیر بسرایى دارد، یک رسانه(رساننده‌ یا رسول) است؛ و این رسانه باید همسان با هدف‌های آن جنبش، فعالیتی در تراز او داشته باشد؛ بدین معنا که جنبشی جهانی و انسانی نیازمند رسانه(رسول) جهانی و انسانی در عرصه‌ی فکر و عمل که در تراز آن حرکت است می‌باشد تا بتواند هدف‌ آن جنبش را همانطور که هست بدون کاستی به دیگران ابلاغ کند.(١)

جنبش حسینی به دلیل جهانی و انسانی بودن آن و هدف‌های آن، نیاز به یک رسانه( رسول) هم‌ سنخ و هم‌ تراز آن دارد.

امام سجاد علیه‌السلام و البته حضرت زینب علیها السلام، رسولان جنبش حسینی و ترجمان آن هستند؛ و این رویکرد رسولانه و رسانه‌‌وار در غالب(اگر نگوییم تمام) حرکات این دو سلاله‌ی نبوی آشکار است. به این جمله که از امام سجاد است توجه نمائید: 

أَیُّهَا النَّاسُ، أَنَا ابْنُ مَکَّةَ وَ مِنَى، أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّفَا، أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الرُّکْنَ بِأَطْرَافِ الرِّدَا، أَنَا ابْنُ خَیْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَ ارْتَدَى، أَنَا ابْنُ خَیْرِ مَنِ انْتَعَلَ وَ احْتَفَى(٢)

رسانه‌ای در تراز جنبش....

پى‌نوشت: 
۱)الملحمة الحسینیة، الجزء ١، الشهید المطهرى، الصفحة: ١٦٠
٢)بحار الأنوار، 45 / 137 ، للعلامة الشیخ محمد باقر المجلسی