هیهات من الذله یعنی چه؟

 حسین الگوی عزت بود و شد،آن مرگ فجیع را به جان خرید اما حاضر به زیربار ذلت رفتن نشد.

حسین مظهر عزت بود ، مرگ سرخ را به جان خرید اما حاضر به زیربار ذلت رفتن نشد.

مرگ را بر زندگی ذلت بار ترجیح داد، مرگ خود و اسارت فرزندان را به جان خرید اما و مذاکره با دشمن را نه.

درمقابل یزید ایستادگی کرد و درس عبرتی بس عظیم را به انجام رساند.

یکی از اشعاری که اباعبدلله در روز عاشورا خواند ان بود که:الموت اولی من رکوب العار والعار اولی من دخول النارمرگ در نزد من از ننگ، ذلت و پستی، بهتر، عزیزتر و محبوب تر است.(۱)

مسلمانان واقعی حاضر به مرگ می شوند اما به زیر بار ذلت رفتن  نه.

پی نوشت:(۱)عزت حسینی(ع)،عباس نکونام،ص۱۰.