گاهی اوقات علاوه بر آنچه ما نظرمان به آن مایل می شود، خدای حکیم اراده ای دیگر دارد. فرزندآوری هر چند که با توجه به برهه ای از زمانها، سخت و کمی دشوار به نظر برسد به خاطر اسباب اقتصادی یا اسباب دیگری که ممکن است برای فرد خاصی رخ بدهد لکن باید دانست که هدف از ازدواج، لذت نیست بلکه استمرار نسل بشری است که اثار اسلامی زیادی به این مطلب اشاره دارد لکن آنچه که بسیاری از افراد در عصر حاصر برای فرزند نیاورن، آن را دستاویز قرار می دهند:

مشکلات اقتصادی 

مشکلات تربیتی 

مشکلات.....

لکن لطفا به این حدیث توجه فرماید و توجه نمایید که چنین عذرهائی چقدر مقبول شارع اسلامی است: 

شخصی به امام رضا علیه السلام نامه ای نوشتند: 

إنّی اجتنبت طلب الولد من خمس سنین ، وذلک أنّ أهلی کرهت ذلک وقالت : إنّه یشتدّ علیّ تربیتهم لقلّة الشیء فما ترى؟فکتب: اطلب الولد فإنّ الله یرزقهم 


ترجمه: من پنج سال است که از فرزند آوردن امتناع کردم؛ چرا که همسرم دوست ندارد و می گوید : بر من سخت است که آنها را تربیت کنم چرا که مالی نداریم؛ نظر شما چیست؟

امام رضا علیه السلام : فرزند بیاور؛ خدا به آنها روزی می دهد.


پی نوشت:

تربیة الأسرة علی ضوء الکتاب و العترة، السید عادل العلوی دام ظله، الصفحة 282