یکی از مسائلی که اسلام در مقابل آن ایستاده، مسأله ی قتل فرزندان است و کنار زدن حالتی که در زمان عرب جاهلی وجود داشت که دختران خود را زنده به گور می کردند فلذا قرآن می فرماید : 

و لاتقتلوا أولادکم من إملاقٍ نحن نرزقکم و ایاهم ...

ترجمه: فرزندان خود را به خاطر فقر نکشید، ما هم شما را روزی می‌دهیم و هم آنها را...


هم رزق شما و هم رزق فرزندانتان، بر عهده ی خداست فلذا می بینید که سنت الهی در همه ی شرایع، بر تأکید به مساله ی ازدواج و فرزندآوری وارد شده است لذا نبی  اکرم  صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند:


تناحکوا تناسلوا تکثروا فإنی اباهی بکم الأمم یوم القیامة و لو بالسقط.


ترجمه : ازدواج کنید و تولید مثل کنید، زیاد می‌شوید؛ چرا که من در روز قیامت به شما بر همه ی امت ها مباهات می کنم حتی به جنین سقط شده.


منبع: تحدید النسل فکرة غربیة، الإمام السید محمد الحسینی الشیرازی رحمه الله، الصفحة ١٠ ،١١