از امام کاظم علیه السلام وارد شده : 

إن ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنة فلاتبیعوها بغیرها

ترجمه: اجسام شما، قیمتشان جز بهشت نیست پس اجسامتان را به غیر آن نفروشید.
یکی از علما یعنی مرحوم محقق داماد رحمه الله که یکی از علمای بزرگ مکتب اهل بیت علیهم السلام است در شرح این حدیث می فرماید : 

این حدیث، یعنی قیمت اجسامتان چیزی جز بهشت نیست، اما روحتان، قیمتی جز خدای سبحان و لقا و فنای در او نیست .

واقعا عجیب است که این بشر چه گوهر گرانبهایی است که ارزش جسمش بهشت و ارزش روحش، فقط لقای برترین موجود هستی یعنی خدای سبحان است؛ حال این را با فرهنگ غرب که دنیا را بلعیده است و انسان را جز به لذت و فساد و فحشا دعوت نمی کند، قیاس کنید، کدام یک به حقیقت انسان نزدیک تر و کرامت او را تضمین می کند؟

پی نوشت: حکمة العبادات، العلامة الشیخ جوادی الآملی دام ظله، الصفحة ١٢٠