روز انتخابات است؛ دوستان همه سعی کنیم در این انتخابات شرکت کنیم چرا که بعضی از مراجع دین، شرکت را واجب شرعی می دانند مثل مرحوم امام خمینی و دیگران و البته به کسی رأی دهیم که نافع کشور و خدمتگذار مردم باشد. 

جالب است که بدانید که قرآن کریم برای اینچنین اعمالی ارزش واجر اخروی قائل است لکن نه برای کل عمل به عنوان یک مجموع بلکه هر گامی که موجب غضب دشمنان الهی شود، یک عمل صالح و نیک محسوب می شود (دقت کنید ، نه هر گام ثواب دارد بلکه قرآن هر گام را یک عمل نیک می شمارد): ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلک بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا کتب لهم به عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین(١)


سزاوار نیست که اهل مدینه، و بادیه‌نشینانی که اطراف آنها هستند، از رسول خدا تخلّف جویند؛ و برای حفظ جان خویش، از جان او چشم بپوشند! این بخاطر آن است که هیچ تشنگی و خستگی، و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می‌شود برنمی‌دارند، و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند، مگر اینکه به خاطر آن، عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند.


پی نوشت: 

١)سوره ی توبه ، ایه ی ١٢٠