علامه طباطبائی رحمة الله علیه از پروفسور هنری کربن نقل می کنند که  آقای کربن می فرماید: 


زمانی که به دانشگاه سوربون در فرانسه در کنفرانسی در مورد ادیان و مذاهب صحبت کردم گفتم : از بین مذاهب ، تنها مذهب تشیع است که قابلیت بقاء و دوام و عرضه ی به بشریت را داد چرا که این مذهب  تنها مذهبی که می گوید ارتباط انسان با خدا به طور مطلق قطع نشده است و معتقدند که انسان کامل زنده و در قید حیات است و مقصودم ولی مطلق و واسطه ی فیض بین خالق و مخلوق است.


توصیه می شود که کتاب : مهدی موجود موعود ، تالیف علامه جوادی را در زمینه ی حضرت حجت بن الحسن العسکری علیه و علی آبائه السلام مطالعه نمائید ....


منبع : الامام المهدی الموجود الموعود ، الشیخ العلامة جوادی الآملی دام ظله ، الصفحة ١١٨ ، ١١٩