روزی امام علی علیه السلام در جایی بودند و به کشاورز گفتند : 

آیا غذایی داری؟


عرض کرد : غذایی دارم از کدو که با کمی روغن درست کرده ام و مناسب شما نیست !

حضرت فرمودند : غذا را بیاور ...

پس حضرت رفتند و دستانشان را شستند و غذا را تناول کند و بعد فرمودند : 

من أدخله بطنه فی النار فأبعده الله : اگر شکم کسی ، او را جهنمی کند پس خدا او را دور کند .


یعنی این شکم که با غذایی چنین ساده ، سیر می شود اگر انسان او را با غذای حرام سیر کند ، مستحق دوری از رحمت خداست.


منبع: حکمة العبادات ، العلامة جوادی الآملی ، الصفحة ١١٢