بشر از ابتدای خلقت تا به حال به دنبال محقق شدن زندگی و حیاتی بوده که بهشت از نوع زمینی باشد و این آرزو تا به حال محقق نشده است لکن این امر در نهایت ، به دست فرزندی از فرزندان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی مهدی علیه السلام محقق می شود ؛ لطفا به حدیثی که یکی از بزرگان اهل تسنن یعنی علامه سیوطی نقل می کند توجه بفرمایید: 


عن النبی : یکونُ فی امتی المهدیُّ .... تَنْعَمُ أمتی فی زمانه نعیماً‌ لم‌یتنعموا مثله قط ... یُرسل اللهُ السماءَ علیهم مدراراً و لاتدَّخرُ الأرضُ شیئاً من نباتِها .

ترجمه :  مهدی در امت من خواهد بود .... در زمانش امت من از نعمتهایی بهره خواهند برد که مثل آن تا به حال متنعم نشده اند... خدا آسمان پر باران بر آنان می فرستد و زمین چیزی از گیاهان خود را دریغ نمی دارد.


منبع: العُرف الوَردِیّ فی أخبار المهدی ، العلامة جلال الدین السیوطی ، صفحه ی ٦٨ ،٦٩ ، حدیث ٤٨