یکی از دوستانم فرمود که روزی یک بنده خدایی را گفتم سوره ی یاسین را بخوان.  شروع کرد به خواندن ولی همین که آمد اولین آیه ی سوره ی یاسین را که به این صورت (یس و القرآن الحکیم ) ،  نوشته شده بود را بخواند، به همانطور که نوشته شده بود خواند یعنی گفت(یِس والقرآن الحکیم). 


**این امر فاجعه ای عظیم است که یک مسلمان نتواند قرآن کریم را به درستی بخواند. عده ای را تا بگویی که چرا قرآن را فرانمی گیری، می گوید وقت ندارم و....  و مثل اینکه ما برای همه چیز وقت داریم جز برای دینمان، برای همه چیز وقت داریم جز برای یادگیری قران و مثل اینکه قرآن برای بیکارهاست و بیکارها باید بروند قرآن یاد بگیرند.  لطفا به حدیث زیر توجه بفرمایید؛ 


**عن علی علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال؛  خیارکم من تعلم القرآن و علمه 


***ترجمه؛ نبی خاتم فرمودند : برگزیدگان شما کسانی هستند که قرآن را فرا گیرند و به دیگران بیاموزند. ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است بسیار نزدیک است، حتما خود را از همین الان با فراگیری روخوانی قرآن کریم،  آماده کنیم که مبادا ماه مبارک بر ما داخل شود و ما را از تلاوت قرآن در بهار قرآن،  بهره ای نباشد. +منبع حدیث؛ أمالی شیخ طوسی رحمه الله،  جلد 1،  صفحه ی 798