مساله ای است که جوانان بسیار با آن دست و نجه نرم میکنند و ان مساله ی ازدواج نکردن به خاطر مهریه های سنگین و انتظارات بالا از یک جوان است‌.. 


*** در شریعت اسلام کم کردن مهر زنان مستحب و زیاد بودن آن مکروه است لذا احادیث زیادی از معصومین سلام الله علیهم بر تاکید این مساله و تبیین آن وارد شده ، مثلا به بعض آن اخبار که ذیلا ذکر می شود دقت کنید:


1)قال رسول الله: افضل نساء امتی..........  اقلهن مهرا: برترین زنان امت من.... و زنانی که مهرشان کمتر است. 2)قال الامام الباقر:کان فراش فاطمه إهاب کبش یلقیانه و یفرشانه و ینامان علیه :فرش حضرت زهرا بوست گوسفندی بود که روی زمین میگذاشتد، به عنوان فرش از آن استفاده می کردند و روی آن می خوابیدند.


 اسلام ارزش زن را در انسانیت او می داند ، نه در مهریه ی سنگین لذا در احادیث آمده که مهریه ی سنگین مورد پسند اسلام نیست و علاوه بر آن جوان ها لازم نیست که همه ی وسایل زندگی را تماما داشته باشند تا اقدام به ازدواج کنند. چنین فکری در اسلام مردود می باشد کما اینکه از حدیث اخیر این مطلب روشن است بلکه حداقل ها برای ازدواج کفایت می کند.


منبع: الفتاوی المیسره ،صفحه ی 212، حضرت آیت الله سیستانی دام ظله