از مسائلی که در خانواده ها رخ می دهد در امر ازدواج ، متأسفانه بعضا دیده می شود که اصلا نظر دختر پرسیده نمی شود و اصلا برای آنان نظرش مهم نیست ؛ این در حالی است که از شروط ازدواج رضایت طرفین است و اگر یکی از آنان رضایت نداشته باشد ، چنین ازدواجی صحیح نیست (البته اگر با عدم رضایت ازدواج محقق شود و بعد از ازدواج رضایت حاصل شود ، ازدواجشان صحیح و شرعی است)....زمانی که حضرت امیر علیه السلام ، حضرت فاطمه علیها السلام از از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم خواستگاری کردند ، ایشان فرمود: 


صبر کن تا از فاطمه اجازه بگیرم. پیامبر علیه السلام نزد فاطمه علیها السلام رفت و فرمود: دخترم! على را به خوبى مى شناسى، براى خواستگارى تو آمده است، آیا اجازه مى دهى تو را به عقدش در آورم؟ خدا از آسمان اجازه عقد فرموده است. فاطمه علیها السلام از خجالت سکوت کرد و چیزى نگفت....


حتما در امر مهم ازدواج ، نظر دختر را جویا شویم  .....


منیع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٣٨ ، ٣٩