هدیه دادن یکی از اموری است که به آن تأکید شده است و موجب استحکام روابط بین افراد می شود و اینکه اگر کسی به انسان هدیه داد ، سعی کند آن را بپذیرد....


از امام صادق علیه السلام سؤال شده که : 


شخصى مزرعه بزرگى دارد. در روز مهرگان یا نوروز، هدایایى (از طرف کسانى که بر روى آن کار مى کنند) به او داده مى شود. آیا بپذیرد؟ 


حضرت فرمود: آنها که هدیه مى دهند مسلمانند؟ ابراهیم مى گوید: آرى. حضرت فرمود: هدیه آنها را بپذیرد....


هدیه دادن از سنت های نیکویی است که در احادیث اسلامی هم به آن اشاره شده است...


منبع: دانستنیهای نوروز ، رسول جعفریان ، صفحه ی ٦ و ٧