این که اسلام آیا موافق با عید نوروز هست یا خیر ؟ یکی از سوالهایی است که معمولا در این ایام مورد بحث واقع می شود لکن برای این که مخالف نبودن اسلام با عید نوروز را بفهمیم می توان به احادیثی که در باب اعمال این روز وارد شده نگاه کنیم ؛ مثلا وارد شده که : 

روى المعلى بن خنیس عن مولانا الصادق علیه السلام فى یوم النیروز قال: اذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک و تکون ذلک الیوم صائما....

از امام صادق علیه السلام نقل شده : در نوروز غسل کن و تمیزترین لباست را بپوش و عطر بزن و آن را روزه بگیر و.....


منبع : دانستنیهای نوروز ، رسول جعفریان ، صفحه ی ٨ و ٩