مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى سال ۱۳۶۹ شمسى فرمودند: 


«تحویل سال جدید شمسى که مصادف با نوعى تحول در عالم طبیعت مى باشد، فرصتى است براى این که انسان به تحول درونى و به اصلاح امور روحى، معنوى و مادى خود بپردازد، ایجاد تحول کار خداست... اما ما موظفیم که براى این تحول در درون خود، در زندگى خود و در جهان اقدام کرده وهمت و تلاش به عمل آوریم. » 


ایجاد تحول در هر آن ممکن و مطلوب است لکن این ایام زمینه تحول ممکن است کمی بیشتر فراهم باشد چرا که طبیعت در حال تحول است....


منبع: دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ٢ ،٣