در بحارالانوار روایت ذیل آمده است: 

«ان المنصور تقدم الى موسى بن جعفر (ع) بالجلوس للتهنیه فى یوم النیروز و قبض ما یحمل الیه... ».


منصور دومین خلیفه عباسى به امام کاظم (ع) پیشنهاد کرد عید نوروز جلوس نماید تا مردم نوروز را به او تبریک گویند و هدایاى آنها را دریافت نماید... و امام (ع) با اکراه پذیرفت. 


بنابراین عید نوروز مانند بسیارى از سنتهاى ملى که با شئون اسلامى مخالفتى نداشته است ؛ در صورتی که فعل حرامی در آن انجام نشود ...


منبع: دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ١ و ٢