وارد شده که : 

چیزى به رسم هدیه نوروزى خدمت امیرالمومنین (ع) تقدیم شد، حضرت پرسید: این چیست؟


 عرض کردند: یا امیرالمومنین! امروز نوروز است....


فرمودند :  هر روز را براى ما نوروز سازید....


باید دانست که هدیه دادن ، امر است نیکو و حسن و موجب تقویت محبت می شود و در احادیث به آن ، اشاراتی هم شده است...


منبع: دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ۱ و ۲