روزى حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) به خانه فاطمه علیها السلام رفتند، فاطمه را در حالى مشاهده کردند که با دستهاى خود آسیاب را مى گردانید و در حین کار فرزند خود را نیز شیر مى داد...

 رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) وقتى که این حالت را از دختر دید متأثر شدند و اشک از دیده هاى مبارکش جارى شد و فرموند :

اى دختر گرامى! تلخیهاى دنیا را به خاطر حلاوتهاى آخرت تحمل کن....


 پس حضرت فاطمه علیها السلام عرض کرد: یا رسول الله! حمد مى کنم خدا را بر نعمتهاى او و شکر مى کنم خدا را بر کرامتهاى او.....


به یاد داشته باشیم که صبر و استقامت در راه خیر نیکو و پسندیده است و همچنین به خاطر بسپاریم که گاهی باید نیمه پر یک لیوان را دید و بر آن خدای سبحان را شکر کرد....


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، حلیمه صفری ، صفحه ی ۱۰۸ ،۱۰۹