حضرت زهرا سلام الله علیها آن قدر با مَشک آبکشی کردند  تا بر جسم ایشان اثر گذاشت و به قدری با آسیاب دستی آرد کردند تا دستان ایشان مجروح و زخمی شد و.....


بسیاری از زنان زمانی که طلب انجام بعضی از کارها را از آنها می کنی می گویند : مگر من کُلفتَم !! مگه من نوکرم !؟ 


چرا حضرت زهرا چنین نمی گفتند؟!؟


دید انسان و فکر انسان بسیار مهم است در حرکات ، افعال و سخن او‌......

حضرت زهرا علیها السلام خدمت به شوهر و تربیت فرزندان را نوعی عبادت می دانستند.....


به یاد داشته باشیم که خانه داری زنان ، می تواند نوعی عبادت و مایه تقرب به خدا و موجب بالا رفتن کمالات معنوی زن باشد......


منبع: بانوی بانوان ، ابوالفضل موسوی گرمارودی ، صفحه ی ۶۶