یکی از مسائلی که در زندگی حضرت زهراء علیها السلام بسیار خودنمائی می کرد ، مسأله اطاعت ایشان از همسرشان حضرت امیر علیه السلام بود .....


همسر ایشان حضرت امیر علیه السلام زمانی که از ایشان صحبت می کنند و خصوصیتی که در زندگی مشترک بین این دو نور بود می فرماید:


ما أغضبتنی و لاعصت لی امرا .....

مرا خشمگین نکرد و همچنین هیچ گاه نافرمانی از من نکرد.....زوجین در زندگی های امروز ما باید توجه داشته باشند بالاخص خانم ها که زن باید مطیع شوهرش باشد و از او نافرمانی نکند بلکه دستوراتش را اجرا کند البته تا زمانی که به حرام دستور ندهد....


منبع: انسانٌ بِعُمر ٢٥٠ سنة ، الامام السید الخامنئی دام ظله ، صفحه ١٢٣