امام حسن مجتبی علیه السلام متأسفانه بعضی از افراد گمان می کنند که ایشان خلافت را اختیارا به معاویه علیه اللعنة داده اند لکن این مساله خلاف آن چیزی است که مورخین و علما و حتی از اهل تسنن ، آن را بیان کرده اند  کما اینکه در تصویر بالا می بینید که یکی از علمای اهل تسنن در جواب اینکه چرا حضرت خلافت را به معاویه واگذار کردند ، بیان می کنند : 


..... و شاید به این خاطر که ایشان می دانستند که یاری ندارند ، از روی تقیه کنار کشیدند....
منبع: کتاب المجموع شرح المهذب للشیرازی ، جزء ١١ ، صفحه ی ٢٩