با سلام خدمت شما 


روایتی است در کتب اهل تسنن که نقل می شود که صحابی جلیل بلال حبشی علیه رضوان الله پیامبر را در خواب می بینند و حضرت به ایشان می فرمایند : که ای بلال این جفا چیست چرا به زیارت قبرم نمیایی. پس بلال بار سفر بست و به زیارت قبر نبی اکرم رفتند .....


سوالی است در مورد این قضیه که ممکن است پرسیده شود و به جا هم هست و آن این است که به نظرتان آیا خواب حجت است تا بتوانیم بگوییم که خواب بلال حبشی و فعل ایشان که نتیجه ی آن خواب است کاری است مورد تأیید ؟ 

نظر شما چیست ؟  اگر یک وهابی یا هر کس بگوید که بلال حبشی خواب دیده و خواب حجت نیست لذا جواز سفر برای زیارت قبر را نمی توان از این روایت استفاده کرد ؟ پاسخ شما به او چیست؟

لطفا مختصر پاسخ خود را  بیان کنید........

متشکرم .....