سلام خدمت شما 

این روزها دوستان به اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام می روند ، خوشا به حالشان لکن معمولا تو این روزها آقایان وهابی شبهه پراکنی می کنند که یکی از آنها به بیان زیر : 

سفر جز برای سه چیز جایز نیست : مسجد النبی ، مسجد الاقصی ، مسجد الحرام لذا سفر برای زیارت امام حسین جایز نیست و حرام خواهد بود .


حالا جواب این شبهه را از علمای اهل تسنن بشنوید که ترجمه ی عبارات تصویر است : 


سفر برای زیارت قبور : 


اکثر علمای قائل به جواز زیارت قبور هستند به خاطر عام بودن دلیل جواز زیارت و بالخصوص زیارت  قبور انبیاء و صالحان 


حالا از آقایان وهابی سوالی داریم که آیا امام حسین علیه السلام جزء صالحان محسوب می شوند یا خیر ؟ 

اگر بگویید خیر ( معاذ الله) ، در این صورت کافر شده اید چون شهادت خدای سبحان در آیه ی تطهیر به طهارت ایشان را منکر شدید و خدا را تکذیب کردید 

و اگر بگوید ایشان از صالحانند خوب پس به نظر اغلب علمای اهل تسنن چنین زیارتی اشکال ندارد.


منبع: الموسوعة الفقهیة ، الجزء ١٤ ، الزلزلة - السریة