با سلام خدمت عزیزان 


عن الامام الصادق علیه السلام: من اعطی ثلاثا لم یحرم ثلاثا ، من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابة ، من اعطی الشکر اعطی الزیادة و من اعطی التوکل اعطی الکفایة إن الله عزوجل یقول : (من یتوکل علی الله فهو حسبه  ) و قال عزوجل: ( لئن شکرتم لازیدنکم ....) و قال : ( ادعونی استجب لکم ...)ترجمه : هر که سه چیز داده شود از سه امر دیگر محروم نمی شود .هر که دعا کند از جواب  محروم نمی شود و هر که شکر کند از زیادی محروم نمی شود و هر که توکل کند از کفایت خدا در امورش بی بهره نمی شود . خدا فرموده : هر که بر خدا توکل کند ، خدا او را کفایت می کند ...و فرمود : اگر شکر کنید حتما زیادت می بخشم ‌.... و فرمود : مرا بخوانید تا اجابت کنم.


منبع: المحاسن للبرقی ، صفحه ۶۱، ۶۲ ، حدیث ۱ ، جلد ۱