با عرض سلام خدمت همه ی عزیزان 


بسیار می شود که کسانی که در حال تحصیل هستند اعم از دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی و یا حتی در ادارات و شرکت ها از خودکار استفاده می شود و گاهی آثار آن بر مواضع وضو مثل دستان و یا صورت و.... باقی می ماند.  حال سوال این است که آیا این جوهر خودکار باعث بطلان وضو می شود یا خیر ؟ 


همه ی مراجع: اگر جرم داشته باشد ، مانع است و باید برای وضو برطرف شود. 


آیة الله مکارم شیرازی دام ظله در مورد جوهر خودکار به این نتیجه رسیده اند که جرم ضعیفی دارد و مانع از رسیدن آب به پوست نیست. 


در این مطلب و مطالب گذشته منظور از همه ی مراجع:  

حضرات آیات عظام: سیستانی ، خامنه ای،بهجت ،تبریزی ،لطف الله صافی ،لنکرانی ،نوری همدانی ،مکارم شیرازی،وحید خراسانی (حفظ الله الباقین و رحم الماضین منهم )می باشد.


موید باشید.......

منبع: رساله ی دانشجویی، صفحه ی 65، سید مجتبی حسینی