یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که شاید بدان کم‌توجهی شده است در روابط بین زن و شوهر، همسر داری است که واژه‌ای بسیار مظلوم می‌باشد که متأسفانه در فرهنگ پاره‌ای از مردم به خدمتکار مرد بودن ترجمه می شود؛ اما باید دانست که زمانی که این واژه در مورد بانوان در خانواده استفاده می شود، بدین معنا است که مسئولیت اصلی یک بانو در خانواده هنگام ازدواج حفظ خانواده به‌ویژه همسر خود می‌باشد؛ که گاهی در روابط ویژه همسرانه و گاهی در آشپزی و گاهی در تربیت فرزندان نمود می‌یابد؛ اما هرچند که این شاید به دید ظاهری مادی گرایانه به خدمتگزاری تفسیر می شود؛ اما برای باید گفت که انجام چنین کارهایی توسط همسر، یاوری حافظانه برای رسیدن به هدف است؛ به معنای حفظ شوهر، خانه و خانواده و فراهم نمودن یک فضای مناسب برای پروش انسان برای تحقق انسانیت در فضای خانواده و در فضای اجتماعی که منشأ عدالت در همه‌ی ابعاد خواهد بود.

از حضرت زهرا بعد از ازدواج با حضرت امیر پرسیده شد که علی را چگونه یافتی؟

ایشان پاسخی دادند که جای تأملی است برای عاقلان؛ فرمودند: نعم العون علی طاعه الله (1): خوب یاوری است برای اطاعت خدای متعال است.

 

اطاعت خدای متعال بدین معناست که ایشان خوب یاوری است برای تحقق انسانیت که در نمونه کامل آن در سایه پیروی از حقیقت و یا اطاعت خدای متعال محقق می شود

پی‌نوشت:

1) بحارالانوار، جلد 43، صفحه 117