شاید بسیاری این پرسش برای آنان مطرح شود که در گرما چه کسی توان روزه گرفتن دارد؛ روزه گرفتن برای ما نیست بلکه برای آنانی است که بی کار هستند و در هوای خنک و خوب زندگی می کنند.


اما باید گفت که زمانی که روزه تشریع شد، پیامبر اکرم (ص) در سیبری زندگی نمی کردند بلکه در جزیره العرب بودند و گرمای طاقت فرسای آنجا نیاز به بیان ندارد و علاوه بر آن انسان دین دار، سبک زندگی خود را بر اساس دین تنظیم می نماید نه بر اساس گرما و سرما...


اگر شما توان تحمل کمی عطش و گرسنگی را ندارید و گرما را بهانه می کنید، خدای متعال می فرماید: ...قل نار جهنم اشد حرا (1): [ای پیامبر!] بگو که آتش جهنم گرم تر است.


پی نوشت:

1) توبه، آیه 81