حتما دیده اید که زمانی که باد شدیدی وزیدن می گیرد، آن دسته از گیاهان که ریشه ای محکم در زمین دارند و خوب در زمین نفوذ کرده اند، برایشان اتفاقی نمی افتد؛ از این مسئله فهمیدم که خوب است که انسان هم در برابر سختی ها مانند گیاهانی باشد که خوب ریشه دوانده اند تا در برابر ناملایمات زندگی، پابرجا بمانیم.

یک دین دارد در برابر طوفان انگاره ها (افکار) گمراه کننده و در برابر گردبادهای فرهنگ غربی، چنان ریشه ی فکری دینی خود را در زمین عقل با منطق و برهان و عقل، محکم بدواند تا هیچ تندباد و گردبادی نتواند، به سادگی او را از ریشه بکَند.

عن الامام الصادق(ع): لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتى یتفقهوا (1): دوست داشتم که
 با تازیانه بر سر اصحابم بزنند تا دین را خوب بفهمند. 

پی نوشت:
1)  
الکافى (ط - الإسلامیة)، ج1، ص31 باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه، ص30