ایمان امری است که باعث استحکام و توان یافتن جوهره ی آدمی [روح] می شود اما باید توجه یافت که این قدرت روحانی به جسم انسان و فکر او هم قدرت می دهد و در نتیجه در همه ی حالات همو است که پیروز میدان است و همو است که برتر میدان خواهد بود.وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (1): و شما برترین هستید اگر مومن باشید.


پی نوشت:

1) سوره آل عمران، آیه 139