باید بدانی که حرکت حسینی یک حرکت دنیا خواهانه نبود بلکه یک حرکتی بود برای اصلاح دین و دنیا؛ و زمانی که تو به کربلا می روی، این بدین معناست که تو در راه حسین علیه السلام قدم می نهی و اینکه تو در کاخ زندگی کنی و قصر بلند و مجلل و اشرافی بسازی، کاری خلاف حرکت حسین علییه السلام کرده ای و دیگر تو حسینی نخواهی بود؛اشرافیت در روش حسین علیه السلام معنا ندارد و تو ای کربلایی اگر اشرافیت در زندگی تو معنا دارد بدان که تو کربلایی نیستی.


هنگامی که یکی از سرمایه داران مدینه خانه بسیار اشرافی درست کرده بود، از آن حضرت دعوت کرد تا آنجا را دیده و برایش دعا کند. امام وارد آنجا شد و فرمود:


اخْرَبْتَ دارَک وَ عَمَرتَ دارَ غَیرِک غَرَّک مَنْ فی الْارْضِ وَ مَقَتَک مَنْ فی السَّماءِ (1): خانه آخرت خود را خراب کرده و دنیای دیگران را آباد ساخته ای؛ خاکیان تو را ستوده و افلاکیان دشمنت خواهند بود.


پی نوشت:

1) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 467