اینکه بگویی من حسینی ام ولی زمانی که مصیبتی به تو وارد می شود و به تو می گویند صبر کن، زمین و زمان را به هم می دوزی و می گویی چطور صبر کنم، معلوم می کند که فکر تو و عملت حسینی نیست؛ چون امام حسین فرموده:


مَنْ احْجَمَ عَنِ الرَّأی وَ عَییتْ بِهِ الْحِیلْ کانَ الرِّفْقُ مِفْتاحُهُ (1): کسی که فکرش در حل مشکلات به جایی نمی رسد و تمام راه حل ها به رویش بسته شده، باید مدارا کند.


پی نوشت:

1) اعلام الدین، ص 298