وقتی گفته می‌شود که سر مبارک امام حسین علیه السلام بر نیزه قرآن می‌خواند، باید بدانی که تو هم به انس با قرآن نیازمندی، انسی که در همه ی حال‌ها باشد.


یادت باشد که حسین علیه السلام به این آیه عامل یوده: فاقرؤا ما تیسر منه (١): در حد ممکن قرآن بخوانید.

پس تو هم اگر بخواهى حسینى باشى به این آیه عمل کن....


پی‌نوشت:

سوره مزمل، آیه ۲۰