حسین بن علی علیه السلام فرهنگ اسلام را بر همه چیز مقدم می‌داشت و اگر فرهنگ عربی با فرهنگ اسلامی تناسب نداشت، حتما فرهنگ اسلامی مورد اختیار ایشان است؛و تو اگر فرهنگ ایرانی که نه اروپاییت را بر فرهنگ اسلام ترجیح دادی و به کربلا رفتی، کربلایی نیستی.