در حکومت مهدوی امنیت به اوج خود می رسد به طوری که زنان در مسیری طولانی و به تنهایی بین دو کشور حرکت می کند ولی کسی متعرض او نمی شود و با امنیت کامل به مقصد خود می رسد و دغدغه ای برای بی امنیتی و ترس از غارتگری و یا امور دیگر ندارد.

در روایت آمده که امام علی علیه السلام فرمودند: چنان راه های مواصلاتی امنیت پیدا می کند که یک بانو بین عراق و شام راه می رود و پایش را بر چیزی جز گیاه قرار نمی دهد، در حالی که زینت آن زن بر روی سرش می باشد و نه درنده ای متعرض او می شود و نه خود ترس آن را دارد. (1)

پی نوشت:
1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 388، 389