یکی از رخدادهایی که در زمین کربلا رخ داده است، نجات یافتن پیامبر خدا حضرت نوح علیه السلام و پاره ای از مومنان به ایشان و مسیر ایشان بود؛ اما پرسشی که شاید جالب است پرسیده شود و البته پاسخ آن را هم پاره ای از آثار اسلامی داده اند، این است که این مجموعه مومن بعد از طوفان در کجا سکونت یافتند؟


پاسخ آن این است که زمین نجات بخش این مومنان، زمین کربلاست و نجات آنان بر این زمین محقق یافته است؛ و این یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخی است که نشان دهنده ی ارزش والای زمین کربلاست که از زمان دور محور بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ در مسیر کشف حقیقت است و زمین نجات بخش و پیکان هدایت برای مومنان است.


قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: یقبر ابنى بأرض یقال لها کربلا هى البقعة التى کانت فیها قبة الاسلام نجا الله التى علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فى الطوفان (1):پسرم حسین در سرزمینى به خاک سپرده مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد اسلام بوده است، چنان که خدا یاران مومن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.


پی نوشت:

1) کامل الزیارات، ص۲۶۹، باب ۸۸، ح ۸