شاید بسیاری بدان توجه نداریم که اگر زمینی در زبان دین ارزشمند و دارای ارزش معنوی معرفی شده است، نه به خاطر این است که چون خدای متعال آن را مقدس قرار داده است بلکه به خاطر قداست آن چیزی است که در آن اتفاق افتاده یا به خاطر در آغوش گرفتن موجود ارزشمندی در آن که در مسیر حق قدم برداشته است، ارزش یافته است.

کربلا یکی از محوری ترین زمین هایی است که در دین بر آن تاکید شده و این زمین از آن جا ارزش یافته که امور مهمی بر آن اتفاق افتاده که در روشن و آشکار نمودن حقیقت نقش داشته اند؛ و از روست که کربلا در زبان دین ارزش والایی دارد؛ یکی از مهم ترین رخدادهایی که باعث ارزشمند شدن این زمین شده است انقلاب کربلا است؛ چرا که امام حسین علیه السلام با نهضتی که بر روی این زمین ضد نفاق آشکارا و کفر پنهان انجام دادند، موجب حیات یافتن دین و روشن شدن حقیقت برای حق جویان در طول تاریخ شده است.


عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: و هی اطهر بقاع الأرض و اعظمها حرمة و انها لمن بطحاء الجنة (1): کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه‏ ها است و الحق که کربلا از بساط های بهشت است.

پی نوشت:

1) بحار الانوار، ج 98، ص 115 و نیز کامل الزیارات، ص 2